Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din betygssättning!

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur betygssättningen fungerar på din skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

 

Starta!

1. Giltiga och tillförlitliga underlag

 

Lärarna genomför bedömningstillfällen som ger ett brett och varierat underlag för bedömning av alla elevers kunskaper.

 

2. Bedömningstillfällen

 

Lärarna utvärderar bedömningsunderlagen kontinuerligt för att säkerställa att alla elever har fått möjligheter att visa sina kunskaper i förhållande till kunskapskraven.

3. Sammanställning av underlag

 

Lärarna har former för att få god överblick över samtliga underlag inför betygssättning.

4. Allsidig utvärdering

 

Lärarna grundar sitt beslut om betyg på en helhetsbedömning av elevernas kunskaper vid kursens slut.

5. Jämställd och likvärdig bedömning

 

Lärarna säkerställer att alla elever bedöms på samma grunder.

 

6. Samsyn och samarbete

 

Lärarna har gemensamma diskussioner kring tolkning av styrdokument.

7. Samsyn och samarbete 2

 

Lärare samarbetar kring planering och konstruktion av bedömningsuppgifter.

8. Samsyn och samarbete 3

 

Lärarna sambedömer genom att gemensamt bedöma underlag från enstaka elevprestationer, nationellt prov om det ingår i kursen och det samlade underlaget inför betygssättning för en enskild elev.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Giltiga och tillförlitliga underlag

Testtext bla bla

2. Bedömningstillfällen

Testtext bla bla

3. Sammanställning av underlag

Testtext bla bla

4. Allsidig utvärdering

Testtext bla bla

5. Jämställd och likvärdig bedömning

Testtext bla bla

6. Samsyn och samarbete

Testtext bla bla

7. Samsyn och samarbete 2

Testtext bla bla

8. Samsyn och samarbete 3

Testtext bla bla