Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla hur du arbetar med de flerspråkiga barnens språkutveckling

Det här är ett verktyg för dig som finns i förskolans ledning, för arbetslag eller för enskilda förskollärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

Starta!

1. Kunskap om uppdraget

På vår förskola ser förskolechefen till att personalen har kunskap om uppdraget att arbeta med att stödja flerspråkiga barns språkutveckling.

2. Förutsättningar

På vår förskola skapar förskolechefen förutsättningar för personalen att bedriva och utveckla arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.

3. Informations- och erfarenhetsutbyte

På vår förskola ser förskolechefen till att det finns tid och former för planering samt informations- och erfarenhetsutbyte kring arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.

4. Stimulera och inspirera

På vår förskola skapar personalen förutsättningar för att stimulera och inspirera de flerspråkiga barnen att delta i språkliga sammanhang oavsett språkliga kunskaper.

5. Uppmuntra flerspråkighet

Personalen på vår förskola uppmuntrar flerspråkighet och skapar möjligheter att använda modersmålet i den dagliga verksamheten.

6. Föräldrarnas delaktighet

Personalen på vår förskola verkar för föräldrarnas delaktighet i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Kunskap om uppdraget

Testtext bla bla

2. Förutsättningar

Testtext bla bla

3. Informations- och erfarenhetsutbyte

Testtext bla bla

4. Stimulera och inspirera

Testtext bla bla

5. Uppmuntra flerspråkighet

Testtext bla bla

6. Föräldrarnas delaktighet

Testtext bla bla