Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din undervisning för högpresterande elever 

Det här är ett verktyg för dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar högpresterande elever. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med undervisningen för dessa elever. Verktyget kan ge vägledning i hur er verksamhet kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

Starta!

1. Stödjande och uppmuntrande lärandemiljö

Vi ger våra elever positiv respons, samt stöttar och uppmuntrar deras tillit till sin förmåga.

 

2. Fortsättning: Stödjande och uppmuntrande lärandemiljö

Vi uppmuntrar våra elever att öppet reflektera och diskutera på en avancerad nivå.

3. Individanpassning och utmaningar

Undervisningen är anpassad utifrån elevernas kunskaper, erfarenheter och intressen. 

4. Det pedagogiska ledarskapet är synligt och tydligt i mål, innehåll och struktur

Undervisningen är organiserad så att de högpresterande eleverna utmanas i sin undervisning.

5. Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Eleverna får återkoppling i vad de behöver utveckla och hur de kan gå tillväga för att nå större ämnesdjup i uppgiften.

6. Fortsättning: Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Elever får tillfälle att tänka, reflektera över och ge respons på undervisningens innehåll, arbetssätt och dess mål i relation till den högpresterande elevens egen målsättning. 

7. Förutsättningar för lärare att samverka kring arbetssätt i undervisningen

På skolan är diskussioner om arbetssätt för en utmanade undervisning aktivt förekommande hos lärare, rektor och annan skolpersonal.

8. Fortsättning: Förutsättningar för lärare att samverka kring arbetssätt i undervisningen

På skolan planeras och genomförs insatser och aktiviteter i syfte att främja lärares kompetens kring framgångsrika arbetssätt för högpresterande elever.

9. Elevernas motivation för studier och fortsatta goda prestationer

På skolan planeras och genomförs insatser och aktiviteter i syfte att bibehålla eller utveckla de högpresterande elevernas motivation för sina studier.

10. Stress och prestationsrelaterad psykisk ohälsa

Vi planerar och genomför insatser och aktiviteter i syfte att främja de högpresterande elevernas psykiska hälsa.

11. Fortsättning: Stress och prestationsrelaterad psykisk ohälsa

Skolan planerar och genomför insatser och aktiviteter i syfte att förebygga stress och prestationsrelaterad psykisk ohälsa bland de högpresterande eleverna.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Stödjande och uppmuntrande lärandemiljö

Testtext bla bla

2. Fortsättning: Stödjande och uppmuntrande lärandemiljö

Testtext bla bla

3. Individanpassning och utmaningar

Testtext bla bla

4. Det pedagogiska ledarskapet är synligt och tydligt i mål, innehåll och struktur

Testtext bla bla

5. Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Testtext bla bla

6. Fortsättning: Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Testtext bla bla

7. Förutsättningar för lärare att samverka kring arbetssätt i undervisningen

Testtext bla bla

8. Fortsättning: Förutsättningar för lärare att samverka kring arbetssätt i undervisningen

Testtext bla bla

9. Elevernas motivation för studier och fortsatta goda prestationer

Testtext bla bla

10. Stress och prestationsrelaterad psykisk ohälsa

Testtext bla bla

11. Fortsättning: Stress och prestationsrelaterad psykisk ohälsa

Testtext bla bla