Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

 

Kolla din klagomålshantering

Det här är främst ett verktyg för dig som är representant för en huvudman. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med kedjan i klagomålshanteringen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas. 

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete. 

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se.

 

Starta!

1. Information om möjligheten att lämna klagomål

Vi ser till att alla elever och vårdnadshavare får information om möjligheten att lämna in klagomål om undervisningen.

2. Hitta på webbplatsen

På vår webbplats är det enkelt för elever och föräldrar att hitta information om hur de kan gå till väga för att lämna in ett klagomål mot utbildningen.

3. Rutiner kring klagomål är kända av rektorer och lärare

Vi ser till att rutinerna kring klagomål är kända av våra rektorer och skolpersonal.

4. Rutiner kring klagomål är kända av elever och vårdnadshavare

Vi ser till att det framgår i informationen till vem elever och vårdnadshavare kan vända sig om de vill framföra ett klagomål.

5. Rutiner för ansvarsfördelning

Vi har rutiner för hur klagomål ska hanteras utifrån en tydlig ansvarsfördelning.

6. Rutiner för att kategorisera klagomål på skolnivå

 

Huvudmannen har kännedom även om de kategorier av klagomål som hanteras på skolnivå.

 

7. Sammanställning av klagomål

Vi sammanställer inkomna klagomål.

 

8. Klagomålshanteringen används för att utveckla skolorna

Vi analyserar inkomna klagomål för att identifiera utvecklingsområden som leder till en bättre utbildning och skolgång för alla elever.

 

 

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Information om möjligheten att lämna klagomål

Testtext bla bla

2. Hitta på webbplatsen

Testtext bla bla

3. Rutiner kring klagomål är kända av rektorer och lärare

Testtext bla bla

4. Rutiner kring klagomål är kända av elever och vårdnadshavare

Testtext bla bla

5. Rutiner för ansvarsfördelning

Testtext bla bla

6. Rutiner för att kategorisera klagomål på skolnivå

Testtext bla bla

7. Sammanställning av klagomål

Testtext bla bla

8. Klagomålshanteringen används för att utveckla skolorna

Testtext bla bla