Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla mottagandet av dina nyanlända elever!

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med nyanlända elever. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se.

 

Starta!

1. Information

 

Vi ger alla nyanlända barn och deras vårdnadshavare information om rätten till utbildning.

2. Snabb skolplacering

 

Vi ger nyanlända elever en skolplacering så snabbt som möjligt.

3. Bedömning av kunskaper

 

Vi genomför de inledande bedömningarna av de nyanlända elevernas kunskaper så snart som möjligt.

4. Alla kunskaper bedöms

 

Vi bedömer de nyanlända elevernas kunskaper i alla ämnen.

5. Undervisande lärare gör bedömningen

 

Bedömningarna genomförs av lärare som ska undervisa den nyanlända eleven.

6. Rektor ansvarar för bedömningarna

 

Elevens rektor ansvarar för genomförandet av de inledande bedömningarna.

7. Bedömningarna dokumenteras

 

De inledande bedömningarna dokumenteras, sprids och används.

8. Kommer snabbt i undervisning

 

De nyanlända eleverna kommer i undervisning så snart som möjligt.

9. Följa upp och analysera

 

Vi följer upp och analyserar vårt sätt att organisera mottagandet av nyanlända elever.

10. Rätt kompetens

 

Vi ser till att rätt kompetens finns på de skolor där eleverna får sin undervisning.

11. Följa upp undervisningen

 

Vi följer upp undervisningen som nyanlända elever får.

12. Fördelning av resurser

 

Vi fördelar resurser så att de gör störst nytta.

13. Kompetensutveckling och kollegialt lärande

 

Vi får kompetensutveckling och har regelbundna tillfällen för kollegialt
lärande.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Information

Testtext bla bla

2. Snabb skolplacering

Testtext bla bla

3. Bedömning av kunskaper

Testtext bla bla

4. Alla kunskaper bedöms

Testtext bla bla

5. Undervisande lärare gör bedömningen

Testtext bla bla

6. Rektor ansvarar för bedömningarna

Testtext bla bla

7. Bedömningarna dokumenteras

Testtext bla bla

8. Kommer snabbt i undervisning

Testtext bla bla

9. Följa upp och analysera

Testtext bla bla

10. Rätt kompetens

Testtext bla bla

11. Följa upp undervisningen

Testtext bla bla

12. Fördelning av resurser

Testtext bla bla

13. Kompetensutveckling och kollegialt lärande

Testtext bla bla