Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din skola eller förskola!

Med hjälp av våra verktyg för reflektion kan du få hjälp att bedöma kvaliteten i olika delar av din verksamhet. När du har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport som underlag för ditt fortsatta utvecklingsarbete.

Teman och områden

Genom att reflektera kring påståenden om din verksamhet kan du få hjälp med att bedöma kvaliteten och se inom vilka områden den behöver utvecklas.

 • Kolla förskolans arbete med flerspråkiga barn!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i förskolans ledning, för arbetslag eller för enskilda förskollärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla skolsituationen för integrerade elever!Starta testet

  Här kan du kolla och reflektera över hur skolsituationen ser på din skola ut för elever mottagna i grundsärskolan men som får hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla din klagomålshantering!Starta testet

  Det här är främst ett verktyg för dig som är representant för en huvudman. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med kedjan i klagomålshanteringen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla mottagandet av dina nyanlända elever!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med nyanlända elever. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla ditt skolbibliotek!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag, för enskilda lärare eller skolbibliotekarier. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket används på din skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla din styrkedja!Starta testet

  Skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus för utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och lärarna har alla viktiga roller att spela och det är viktigt att kommunikationen i styrkedjan fungerar väl. Kolla din styrkedja! är ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela.

 • Kolla helheten i yrkesprogrammen!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med helhet och sammanhang i yrkesprogrammen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla din betygssättning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur betygssättningen fungerar på din skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Undervisning

Genom att reflektera kring påståenden om din undervisning kan du få hjälp med att bedöma kvaliteten och se vad som behöver utvecklas.

 • Kolla din historieundervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i historieundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen kan utvecklas

 • Kolla din SFI-undervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i SFI-undervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur SFI-undervisningen kan utvecklas

 • Kolla din teknikundervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i teknikundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur teknikundervisningen kan utvecklas. Verktyget har utarbetats av Skolinspektionen i samverkan med Skolverket och Centrum för tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet.

 • Kolla din undervisning för högpresterande elever!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar högpresterande elever. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med undervisningen för dessa elever. Verktyget kan ge vägledning i hur er verksamhet kan utvecklas.