Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din skola

Med hjälp av våra verktyg för reflektion kan du testa hur din skola eller förskola klarar sig till exempel inför en granskning av Skolinspektionen. Verktygen är i första hand tänkta för dig som finns i skolans eller förskolans ledning och pedagogisk personal.

Övergripande

Det här är ett enkelt verktyg för att snabbtesta hur din skolas verksamhet följer författningarnas krav och inte minst elevernas behov. Det kan också ses som en förberedelse inför ett tillsynsbesök från Skolinspektionen.

 • Kolla din skola!Starta testet

  Kolla hur din skola klarar sig till exempel inför ett besök från Skolinspektionen. Det är i första hand tänkt för dig som finns i skolans ledning. Frågorna utgår från de bedömningspunkter Skolinspektionen använder i sin tillsyn av grundskola och gymnasieskola.

 • Kolla din förskola!Starta testet

  Det här är ett enkelt verktyg för att snabbtesta hur din förskolas verksamhet följer författningarnas krav. Tanken är att verktyget ska ge underlag för diskussion om förskolans verksamhet, och kunna användas som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet.

 • Kolla din klagomålshantering!Starta testet

  Det här är främst ett verktyg för dig som är representant för en huvudman. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med kedjan i klagomålshanteringen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla din styrkedja!Starta testet

  Skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus för utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och lärarna har alla viktiga roller att spela och det är viktigt att kommunikationen i styrkedjan fungerar väl. Kolla din styrkedja! är ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela.

Teman och områden

 • Kolla skolsituationen för integrerade elever!Starta testet

  Här kan du kolla och reflektera över hur skolsituationen ser på din skola ut för elever mottagna i grundsärskolan men som får hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla förskolans arbete med flerspråkiga barn!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i förskolans ledning, för arbetslag eller för enskilda förskollärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla ditt skolbibliotek!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag, för enskilda lärare eller skolbibliotikarier. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket används på din skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla mottagandet av dina nyanlända elever!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med nyanlända elever. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

 • Kolla helheten i yrkesprogrammen!Starta testet

  Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med helhet och sammanhang i yrkesprogrammen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Undervisning

 • Kolla din historieundervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i historieundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen kan utvecklas

 • Kolla din SFI-undervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i SFI-undervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur SFI-undervisningen kan utvecklas

 • Kolla din teknikundervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i teknikundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur teknikundervisningen kan utvecklas. Verktyget har utarbetats av Skolinspektionen i samverkan med Skolverket och Centrum för tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet.