Info

Här på Kolla Din Skola hittar du verktygen för reflektion så du kan få hjälp med att bedöma kvaliteten inom olika delar av din verksamhet i skolan. När du har gjort dina egna bedömningar så kan du ta fram en rapport vilken du kan använda som ett underlag för ditt fortsatta utvecklingsarbete.

Genom att reflektera en del kring olika påståenden om din verksamhet på skolan så kan du få hjälp med att bedöma kvaliteten och se inom vilka områden den eventuellt behöver utvecklas.

Du kan från sidan klicka dig vidare till tester som:

  • Kolla din förskola
  • Kolla din skola
  • Kolla din styrkedja
  • Kolla yrkesprogrammen
  • Kolla din betygssättning

På sidan hittar du verktygen för att kunna reflektera över din verksamhet.